Kompleksowy program

Zdrowy żwacz

Subkliniczna kwasica żwacza jest poważnym problemem zdrowotnym w hodowli bydła mlecznego. Powoduje spadek pobrania suchej masy, pogorszenie trawienia i straty w produkcji. Cierpi na tym zdrowie krowy i pojawiają się dodatkowe koszty związane ze spadkiem produkcji oraz leczeniem zwierząt.

Wśród czynników wpływających obniżenie się pH żwacza zaliczyć można m.in.:

  • Zbyt wielką podaż węglowodanów niestrukturalnych w dawce pokarmowej (głównie ziarna zbóż)
  • Zbyt małą ilość węglowodanów strukturalnych w dawce pokarmowej (pasze objętościowe)
  • Słaba strukturalność dawki pokarmowej
  • Wysoka sucha masa dawki pokarmowej powyżej 50{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} pozwalająca zwierzęta separować TMR

W celu zabezpieczenia stada przed występowaniem subklinicznej i klinicznej kwasicy żwacza zaleca się następujące czynności:

  • Stosowanie dawek pokarmowych skonsultowanych z doradcą żywieniowym oraz zbilansowanych przy użyciu Dairy Max™
  • Zwracanie uwagi na strukturalność dawki pokarmowej
  • Pilnowanie suchej masy dawki pokarmowej
  • Używanie w dawkach pokarmowych substancji zapobiegających obniżaniu się pH żwacza tj.substancje buforujące, żywe kultury drożdży

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się