Kompleksowy program

Wiek pierwszego wycielenia

Wiek pierwszego wycielenia jest ściśle powiązany z późniejszą produkcją mleka. Optymalnym czasem dla produkcji mleka jak i dla zdrowotności zwierząt jest wiek 24 miesięcy. To w tym czasie jałówki powinny się wycielić. Zwierzęta wycielone w wieku 24 miesiąca życia powinny spełniać następujące kryteria:

  • Wysokość w kłębie min. 137 cm
  • Masa ciała min. 646 kg

Tylko takie zwierzęta będą produkować duże ilości mleka przez wiele laktacji. Niestety w Polsce średni wiek pierwszego wycielenia to nadal 27 miesięcy.

Ażeby osiągnąć ten cel zachęcamy do postępowania zgodnie z programem Gotowa na Czas.

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się