Kompleksowy program

SMART Concept - Mądre żywienie

Kompleksowy program umożliwiający poprawę zdrowotności krów oraz skład chemiczny mleka. Zawiera mieszanki paszowe uzupełniające: Amaferm DigestPack, LonoBuf, ProStim Soy-Balance oraz LactoBoost. SMART Concept pozwala oszacować koszty żywienia i wskazać drogę do opłacalnej produkcji mleka dzięki programowi do optymalizacji dawek pokarmowych Dairy Max™.

Cechy i korzyści

 • 1

  Zwiększenie ilości dostępnej energii poprzez polepszenie strawności NDF’u w dawce pokarmowej

 • 2

  Profilaktyka subklinicznej kwasicy żwacza (SARA)

 • 3

  Efektywne żywienie białkowe przeżuwaczy

 • 4

  Wyższa odporność zwierząt oraz ochrona wątroby

 • 5

  Większa produkcja mleka

 • 6

  Niższe koszty żywienia

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się