Kompleksowy program

Słabe wskaźniki rozrodu

Ilość krów cielnych w stadzie może być wyznacznikiem prawidłowego żywienia i zarządzania stadem. Do wskaźników informujących nas o stanie rozrodu w stadzie możemy zaliczyć m.in.:

  • ilość krów cielnych w stadzie
  • ilość zabiegów inseminacji na sztukę
  • skuteczność inseminacji ({7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96})
  • termin występowania I rui
  • średni dzień laktacji stada

Dla prawidłowego funkcjonowania rozrodu bydła zalecamy stosowanie następujących strategii:

  • Monitorowanie BCS krów w całej laktacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na końcówkę laktacji oraz okres zasuszenia
  • Oddzielne żywienie krów w okresie zasuszenia (w tym mineralne) skonsultowane z doradcą żywieniowym
  • Profilaktyka zaburzeń okołowycieleniowych m.in. eliminowanie ryzyka występowania ketozy, zatrzymania łożyska, Metritis i hipocalcemii
  • Budowanie odporności zwierząt
  • Wprowadzenie do dawki beta karotenu lub substancji wpływających korzystnie na zewnętrzne objawy rui

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się