Kompleksowy program

Niskie pobranie suchej masy

Niskie pobranie suchej masy najczęściej dotyka krowy przed i po wycieleniu. Większość strategii żywieniowych skupia się bardzo często na tym zagadnieniu ponieważ niewystarczające pobranie suchej masy w okresie szczególnie w okresie okołowycieleniowym może mieć późniejsze konsekwencje w zaburzeniach takich jak:

  • Ujemny bilans energetyczny
  • Lewostronne przemieszczenie trawieńca
  • Ketoza
  • Dysfunkcja jajników
  • Hipocalcemia

W celu zwiększenia pobrania suchej masy dawki pokarmowej należy postępować wg. poniższych zasad:

  • Zalecane jest monitorowanie BCS krów w całej laktacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na końcówkę laktacji oraz okres zasuszenia (krowy z dużym BCS będą mniej jadły i mają większe prawdopodobieństwo „wpadnięcia” w ketozę)
  • Oddzielne żywienie krów w okresie zasuszenia (w tym mineralne) skonsultowane z doradcą żywieniowym
  • Profilaktyka zaburzeń okołowycieleniowych m.in. eliminowanie ryzyka występowania ketozy, zatrzymania łożyska, Metritis i hipocalcemii
  • Budowanie odporności zwierząt
  • Wprowadzenie do dawki pokarmowej substancji lub mieszaniny substancji wpływających korzystnie na pobranie suchej masy i działających prozdrowotnie na organizm zwierzęcia tj. żywe kultury drożdży, metabolity drożdży, cukry, chroniona metionina

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się