Produkt

Neutrotox

Lonomix Neutrotox jest wieloskładnikowym, nowoczesnym preparatem o szerokim spektrum działania: wiąże toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, gazy jelitowe, metale ciężkie, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego.

Cechy i korzyści

 • 1

  Ochrona przed mikotoksynami

 • 2

  Ochrona przed enterotoksynami wytwarzanymi przez bakterie

 • 3

  Zachowana pełna wartość pokarmowa paszy

 • 4

  Poprawa wyników produkcyjnych

 • 5

  Zmniejszenie ryzyka biegunek oraz poprawa warunków zoohigienicznych

 • 6

  Szerokie spektrum działania

Dzięki dużej powierzchni, zarówno absorpcyjnej, jak i adsorpcyjnej Lonomix Neutrotox wiąże toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, gazy jelitowe, metale ciężkie, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Dzięki warstwowej strukturze i dużej lepkości plastycznej preparat wykazuje właściwości powlekające w stosunku do błony śluzowej żołądka i jelit. Oddziałując z obecnymi w śluzie glikoproteinami zwiększa wytrzymałość żelu śluzówkowego na działanie szkodliwych czynników. Nie stwierdzono negatywnego wpływu preparatu na koncentrację mikroelementów i witamin zawartych w paszy.

DZIAŁANIE:

Absorpcja – dzięki dużej powierzchni sorbcyjnej preparat może pochłaniać znaczne ilości szkodliwych substancji Adsorpcja – dzięki oddziaływaniom sił Van der Waalsa toksyny i bakterie „przyklejają się” do powierzchni preparatu. Powstałe kompleksy zostają wydalone z organizmu.

Mikotoksyny (metabolity grzybów mikroskopowych zwanych potocznie pleśniami) wykazują silne działanie toksyczne wobec organizmów zwierząt. Przejawia się ono w niewielkich stężeniach – na poziomie około jednego miligrama w kilogramie, czyli jednomilionowej części masy (np: ziarna zbóż, paszy) lub jeszcze niższym. Ich spożycie powoduje mikotoksykozy – choroby cechujące się specyficznymi objawami, takimi jak: uszkodzenia nerek – w przypadku ochratoksyny A, zaburzeniami płodności trzody chlewnej spowodowanymi zearalenonem, utraty łaknienia i wymiotów na wskutek spożycia paszy z deoksyniwalenolem (=womitoksyny).

Oprócz tego wszystkie mikotoksyny cechuje działanie niespecyficzne, objawiające się zmniejszeniem wykorzystania paszy i ogólnym pogorszeniem zdrowotności zwierząt będącego wynikiem ich działania immunosupresyjnego.

Stosowanie

Gatunek/grupa technologiczna
Zapobiegawczo
Przy objawach wskazujących na toksykozę
Gatunek/grupa technologiczna Zapobiegawczo Przy objawach wskazujących na toksykozę
Prosięta, warchlaki 0.30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0.50{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Tuczniki, lochy 0.20{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0.50{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Drób 0.30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0.50{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Cielęta 15 g/szt./dzień 30 g/szt./dzień
Krowy mleczne 50 g/szt./dzień 80 g/szt./dzień
Króliki 0.30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0.50{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Konie 50 g/szt./dzień 80 g/szt./dzień

UWAGA: Skuteczność preparatu Lonomix Neutrotox wzrasta z równoczesnym zastosowaniem wieloskładnikowego zakwaszacza Lonomix Lonacid Max (kod 1017)

Składniki Neutrotoxu wyróżniają się wysoką zdolność wiązania wielu mikotoksyn (tab. 1). W badaniach wykazano, że Neutrotox może być szczególnie efektywny w żywieniu loch. W warunkach in vitro zaobserwowano silny wpływ dodatku na proces adsorpcji zearalenonu wynoszący średnio 77,3{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}, podczas gdy proces desorpcji kształtowała się na poziomie tylko 7{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}.

Badania: in vitro / wiązanie toksyn grzybowych ({7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}).

Preparat
pH
FB1 (fumonizyna B1)
ZEA (zearalenon)
DON (deoksyniwalenol)
Preparat pH FB1 (fumonizyna B1) ZEA (zearalenon) DON (deoksyniwalenol)
Węgiel
roślinny*
3 (żołądek) 100 100 84
3 (żołądek) 100 100 95
Bentonit 3 (żołądek) 100 42 2
8 (jelito) 18 35 3

*Główny składnik preparatu

Zearalenon (ZEA), deoksyniwalenol (DON), fumonizyna (FB1) – te rodzaje mikotoksyn wytwarzają grzyby z rodzaju Fusarium porażające kłosy zbóż i kolby kukurydzy na polu. Ochratoksyna – ten rodzaj mikotoksyny wytwarzają gatunki grzybów z rodzajów Aspergillus i Penicillum w trakcie niewłaściwego przechowywania ziarna/paszy.

Struktura

Aktualnym, istotnym zagadnieniem są także zatrucia i zakażenia pokarmowe powodowane przez bakterie (patogenne szczepy E.Coli, Salmonella, Clostridium, Staphyloccocus, Camphylobacter) występujące w przewodzie pokarmowym zwierząt gospodarskich. Stanowią one poważny problem zdrowotny. Zastosowanie preparatów zakwaszających i hamujących rozwój bakterii, takich jak: Lonomix Lonacid Max oraz wiążących toksyny bakteryjne, takich jak: Lonomix Neutrotox, pozwala na znaczne ograniczenie występowania biegunek i zdecydowaną poprawę wyników produkcyjnych.

W badaniach na warchlakach i tucznikach poprawa wskaźnika wykorzystania paszy w wyniku zastosowania dodatku preparatu Neutrotox kształtowała się na poziomie 0,04-0,19.

Parametry, skład, przykładowe receptury

Składniki
Jedn. miary
Lonomix Mikro-Min
Składniki Jedn. miary Lonomix Mikro-Min
Mangan mg 18000
Cynk mg 16000
Żelazo mg 10000
Miedź mg 2000
Jod mg 300
Selen mg 100

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się