Produkt

LonoGrain

Najwyższej jakości, wyselekcjonowane ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy poddane procesom czyszczenia, mikronizacji, płatkowania i rozdrabniania.

Cechy i korzyści

 • 1

  Zoptymalizowany skład uwzględniający charakterystykę skrobi i włókna poszczególnych gatunków ziarna zbóż

 • 2

  Doskonałe źródło łatwostrawnej skrobi

  (enzymatycznie oznaczona strawność min. 90)

 • 3

  Wyselekcjonowane ziarna zbóż o najwyższej jakości

  (kontrolowana czystość botaniczna, zawartość podstawowych składników pokarmowych i mikotoksyn)

 • 4

  Wielokierunkowe procesy obróbki podnoszące strawność i smakowitość mieszanki

  (oczyszczanie, mikronizacja, płatkowanie, mielenie)

Dominującym składnikiem mieszanek dla prosiąt jest ziarno zbóż, które przede wszystkim dostarcza prosiętom skrobię stanowiącą źródło energii. Ziarno zbóż powinno być wyselekcjonowane pod kątem stopnia wykształcenia, zawartości składników pokarmowych, czystości botanicznej, a zwłaszcza mikrobiologicznej.

Bardzo ważną jest kontrola i stosowanie w żywieniu prosiąt ziarna zbóż o niskiej zawartości mikotoksyn. Negatywny wpływ mikotoksyn na organizm prosiąt jest wielokierunkowy i zazwyczaj prowadzi do spadku pobierania paszy, przyrostów masy ciała oraz zwiększenie podatności prosiąt na zachorowania.

Proces selekcji ziarna zbóż przeznaczonych do wytwarzania mpu „Lono- Grain” powinien dotyczyć wszystkich zbóż wchodzących w skład mieszanek dla prosiąt. Nie jest to jednak wystarczające, gdyż stosowanie „surowych śrut zbożowych” ogranicza dostępność energii dla prosiąt jak i prowadzi do znacznych strat katabolicznych aminokwasów oraz nie sprzyja pobieraniu paszy.

Z tego względu wskazane jest stosowanie w żywieniu prosiąt mieszanek zawierających 20 do 40{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} ziarna zbóż poddanego dodatkowym zabiegom podnoszącym strawność skrobi i smakowitość paszy. Ilość takiego ziarna powinna być tym większa im bardziej niedorozwinięty jest system trawienny prosiąt.

Do dokarmiania prosiąt przy maciorze oraz dla wcześnie odsadzanych prosiąt (ok. 4 tygodnia życia) o masach ciała poniżej 7-8 kg zaleca się by udział mpu „LonoGrain” wynosił 30 do 40{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}. Wprowadzenie do mieszanki dla prosiąt 20-30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} mpu „LonoGrain” ma szczególne znaczenie w okresie po odsadzeniu.

W wyniku odsadzenia następuje gwałtowny spadek sekrecji i aktywności α-amylazy, a więc enzymu odpowiedzialnego za rozkład skrobi. W efekcie skrobia zawarta w „surowych” śrutach zbożowych jest słabo trawiona przez prosięta i duża jej ilość przechodzi niestrawiona do jelita grubego stanowiąc dobra pożywkę dla rozwoju bakterii patogennych. Rozwiązaniem tego kłopotu jest wprowadzenie do mieszanek stosowanych w żywieniu prosiąt około 30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} mpu „LonoGrain” na okres ok. 2 tygodni od odsadzenia. „LonoGrain” warto także wprowadzić do mieszanki na dalszy okres odchowu tj. do ok. 20 kg masy ciała, gdzie preferowany udział wynosi 20{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}.

Stosowanie

 
Udział w mieszance paszowej pełnoporciowej
  Udział w mieszance paszowej pełnoporciowej
Prosięta przy maciorze 30-30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Prosięta odsadzone 20-40{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Prosięta od 2 tygodni po odsadzeniu do
ok. 20/25 kg masy ciała
10-30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Maciory wysokoprośne i karmiące 10-20{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}

SKŁAD

W skład mpu „LonoGrain” wchodzą wyselekcjonowane ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, które poddano procesom mikronizacji.

Ze względu na różnice w zawartości skrobi opornej, amylopektyny, amylozy oraz strukturze polisacharydów pszenicy, jęczmienia i kukurydzy każde ze zbóż poddawane jest nieco odmiennemu procesowi mikronizacji dotyczy to zwłaszcza temperatury i czasu oddziaływania promieniowania podczerwonego średniofalowego.

Promieniowanie to wprawia molekuły znajdujące się w ziarnie w drgania o wysokiej częstotliwości, co doprowadza do przechodzenia wody w parę wodną gwałtownie opuszczającą surowiec. W efekcie krytaliczna, długołańcuchowa, trudno strawna struktura skrobi zostaje rozbita, a powstałe w to miejsce cukry proste i dwucukry są znacznie lepiej trawione przez prosięta. Zwiększa się szybkość rozkładu skrobi do glukozy w początkowym odcinku jelita cienkiego i prosięta mają dostęp do łatwostrawnej energii. Według przeprowadzonych analiz strawność skrobi w śrucie z „surowych ziaren zbóż” wchodzących w skład mpu „LonoGrain” wynosi około 30{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} i wzrasta do ok. 90{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} po przeprowadzonych procesach mikronizacji.

Celem dalszej poprawy strawności mikronizowane ziarna zbóż wchodzące w skład mpu „LonoGrain” poddawane są procesom płatkowania i mielenia. Ma to na celu uzyskanie dużej powierzchni cząsteczek paszy, do której ułatwiony będzie dostęp enzymów trawiennych. Uzyskane w ten sposób śruty są ze sobą mieszane w ustalonej proporcji tak by zapewnić w mpu „LonoGrain” nie tylko wysoką strawność skrobii, ale i odpowiedni udział frakcji włókna (NDF, ADF), które także ulega modyfikacji w wyniku mikronizacji.

Jak wykazano w badaniach stosowanie w żywieniu prosiąt mieszanek o wysokiej strawności przyczynia się do zdecydowanej poprawy wyników ich odchowu. Dotyczy to zarówno pobrania paszy, przyrostów masy ciała jak i mniejszego zużycia mieszanki na 1 kg przyrostu masy prosięcia.

Parametry, skład, przykładowe receptury

Zawartość podstawowych składników pokarmowych (w 1 kg)

Nazwa składnika pokarmowego
Jedn. miary
Deklarowany poziom
Nazwa składnika pokarmowego Jedn. miary Deklarowany poziom
Skrobia {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 55,0
Skrobia strawna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 51,0
Energia netto Kcal 2500
Energia metaboliczna MJ 14,50
Wilgotność (max.) {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 12,0
Białko surowe {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 11,0
Lizyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,35
Lizyna str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,28
Metionina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,19
Metionina  str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,17
Metionina+Cystyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,47
Metionina+Cystyna str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,42
Treonina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,35
Treonina str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,29
Tryptofan {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,12
Tryptofan str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,11
Izoleucyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,11
Izoleucyna str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,35
Walina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,53
Walina str.* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,46
Arginina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,56
Fenyloalanina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,58
Histydyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,28
Leucyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,87
Tyrozyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,34
Alanina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,50
Kwas asparaginowy {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,67
Kwas glutaminowy {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 2,96
Glicyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,49
Prolina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,18
Seryna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,52
Oleje i tłuszcze surowe {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 2,1
Kwas linolowy {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,9
Włókno surowe {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 2,8
NDF {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 9,2
ADF {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 2,3
ADL {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,0
Popiół surowy {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,40
Wapń ogólny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,06
Fosfor ogólny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,26
Fosfor strawny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,07
Sód {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,01
Magnez {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,12
Potas {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,44
Chlor {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,08
Żelazo mg 55
Mangan mg 21
Miedź mg 3
Cynk mg 20
Selen mg 0,1

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się