Produkt

LonoBuf

Mieszanka zwierająca substancje buforujące, neutralizujące oraz żywe kultury drożdży wpływające na utrzymanie odpowiedniego pH w żwaczu.

Cechy i korzyści

 • 1

  Kombinacja soli buforujących, soli neutralizujących i żywych kultur drożdży

 • 2

  Wyższa efektywność przy niższych dawkach w stosunku do innych klasycznych substancji buforujących oraz poprawa smakowitości dawki pokarmowej

 • 3

  Zwiększenie pobrania suchej masy dawki pokarmowej

 • 4

  Zwiększenie wydajności zwierząt

Wysokowydajne krowy mają wysokie zapotrzebowanie na energię. Niejednokrotnie dawki pokarmowe ubogie są w węglowodany strukturalne (NDF i ADF) przy jednoczesnym nadmiarze węglowodanów niestrukturalnych (skrobia, cukier).

Tego typu dawki pokarmowe wpływają na funkcjonowanie żwacza i prowadzą do wysokiej produkcji kwasu mlekowego, który w znacznym stopniu obniża pH żwacza. Za produkcję śliny (naturalnego buforu) odpowiedzialna jest właściwa ilość pasz strukturalnych w dawce pokarmowej. Jeżeli jej produkcja jest niewystarczająca, może dojść do nadmiaru produkcji kwasu i pH płynu żwacza spada poniżej 6,2.

Kwasica żwacza

Kwasica żwacza jest poważnym problemem zdrowotnym w nowoczesnych hodowlach bydła mlecznego. Powoduje spadek pobrania suchej masy, zmniejszenie trawienia i straty w produkcji. Cierpi na tym zdrowie krowy i pojawiają się dodatkowe koszty związane ze spadkiem produkcji oraz leczeniem zwierząt. Wodorowęglan sodu jest powszechnie stosowanym dodatkiem zapobiegającym występowanie kwasicy żwacza. Problemem jest jednak fakt, że działa tylko przez krótki okres czasu, ponieważ jest wysoko rozpuszczalny i bardzo szybko zużywany przez krowy.

Cargill opracował LonoBuf, mocniejszą alternatywę dla wodorowęglanu sodu i innych substancji buforujących. Dane doświadczalne wskazują, że formulacja LonoBuf działa bardzo efektywnie, zwłaszcza między pH 5-6, gdzie ryzyko kwasicy żwacza jest największe. LonoBuf maksymalizuje również spożycie paszy, a także zwiększa produkcję mleka i jego jakość. Jest to unikalna mieszanka składników, które neutralizują i buforują niskie pH żwacza, by pomóc krowom mlecznym osiągnąć swój pełny potencjał produkcji bez ryzyka kwasicy żwacza. LonoBuf ma silniejszy potencjał buforujący, niż wodorowęglan sodu, co pokazuje Wykres 1. Ilość kwasu solnego wymagana do zmniejszenia pH z 6 do 5 jest większa przy użyciu LonoBuf, niż przy użyciu standardowych substancji buforujących.

Wykres – ilość kwasu wymagana do zmniejszenia pH od 6 do 5

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się