Produkt

Lonacid Mould

Płynny konserwant paszowy o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym i bakteriobójczym przeznaczony do konserwacji ziarna zbóż i pasz dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Cechy i korzyści

 • 1

  Zahamowanie rozwoju grzybów toksynotwórczych i produkcji mikotoksyn

 • 2

  Ograniczenie spadku wartości pokarmowej pasz

 • 3

  Ograniczenie kondensacji pary wodnej w silosach zbożowych

 • 4

  Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje

Zawarte w nim kwasy organiczne i ich sole działają synergistycznie hamując namnażanie się grzybów patogennych w surowcach jak i w mieszankach paszowych. Zastosowanie preparatu na zboża zaraz po zbiorach uniemożliwia dalszy rozwój grzybów. Po dodaniu preparatu zahamowany zostaje także spadek wartości pokarmowej pasz. Preparat zabezpiecza magazynowane pasze chroniąc je przed zbrylaniem i zagrzewaniem się. Ponadto kwasy i ich sole zawarte w tych konserwancie hamują namnażanie się bakterii chorobotwórczych.

Uwaga na skutek likwidacji enzymów ziarno zbóż traci siłę kiełkowania i może być użyte tylko na cele paszowe dla zwierząt.

Lonacid Mould zalecany jest także, jako dodatek ułatwiający zakiszanie pasz zwłaszcza kiszenie ziarna kukurydzy. Celem przyśpieszenia procesu zakiszania pasz oraz zabezpieczenia ich przed psuciem zaleca się nanieść homogennie na powierzchnię zakiszanej paszy 2,0 do 4,0 kg na 1 tonę.

Ponadto po „otwarciu” kiszonki i rozpoczęciu zużywania jej zaleca się każdorazowe spryskiwanie preparatem wierzchniej warstwy kiszonki narażonej na kontakt z powietrzem atmosferycznym. Takie postępowanie zabezpieczy kiszonkę przed psuciem.

SKŁAD

Propionian amonu, kwas propionowy, kwas octowy, kwas mrówkowy.

STOSOWANIE

Celem zahamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych należy preparat nanieść homogennie na powierzchnię pasz najlepiej za pośrednictwem instalacji do natrysku konserwanta płynnego. Dawka zależna jest od wilgotności ziarna zbóż, czy też innych pasz i powinna wynosić:

Wilgotności ziarna zbóż
kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej
Wilgotności ziarna zbóż kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej
do 15{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,0 do 2,0
od 15 do 18{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,0 do 5,0
od 18 do 20{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 5,0 do 7,0
od 20 do 22{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 7,0 do 9,0
od 22 do 24{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 9,0 do 10,0

Parametry mieszanek paszowych

Zawartość podstawowych składników pokarmowych (w 1 kg)

Nazwa składnika pokarmowego
Jedn. miary
Deklarowany poziom
Nazwa składnika pokarmowego Jedn. miary Deklarowany poziom
Energia netto dla świń Kcal 1 230
Energia metaboliczna dla świń MJ 6,96

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się