Produkt

Global Max Energy

Produkty linii Global Max Energy przeznaczone są do intensywnej produkcji trzody chlewnej, a więc do wytwarzania mieszanek paszowych pełnoporcjowych przez rolników:

 • odchowujących tuczniki o wysokiej mięsności – powyżej 55{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96};
 • posiadających płodne i plenne lochy
 • dążących do ograniczenia emisji amoniaku i siarkowodoru w pomieszczeniach gospodarskich;
 • dążących do ograniczenia emisji azotu do środowiska.

Cechy i korzyści

 • 1

  Wysoka zawartość najważniejszych aminokwasów egzogennych

 • 2

  Zastosowanie krystalicznych glicynianów miedzi, cynku, żelaza i manganu w newralgicznych mieszankach

 • 3

  Efektywne preparaty enzymatyczne w tym enzym paszowy pochodzący z fermentacji powierzchniowej

 • 4

  Kompleks substancji neutralizujących nadmiar wolnych rodników

 Zalety „premiksów farmerskich” linii Global Max Energy:

 • Wysoka zawartość najważniejszych aminokwasów egzogennych
  1. Wysokie przyrosty masy ciała, niskie zużycie paszy na 1kg przyrostu, wysoka użytkowość rozpłodowa loch
  2. Konstrukcja premiksów umożliwia bilansowanie mie­szanek paszowych w oparciu o aminokwasy strawne do końca jelita cienkiego
  3. Możliwość obniżenia ilości białka ogólnego w mieszankach i zmniejszenia emisji azotu, amoniaku i siarkowo­doru do środowiska
  4. Zwierzęta zużywają mniej energii na dezaminację nad­miaru aminokwasów, dzięki czemu zwiększa się jej wy­korzystanie na przyrosty tuczników, rozwój płodów czy produkcję mleka przez lochy
  5. Poprawa zdrowotności zwierząt wynikająca z niższego poziomu toksycznych amin.
 • Zastosowanie krystalicznych glicynianów miedzi, cynku, żelaza i manganu w newralgicznych mieszankach
  1. Najwyższa biodostępność
  2. Ograniczenie interakcji pomiędzy pierwiastkami i two­rzenia niestrawnych substancji
  3. Stabilne w premiksach i mieszankach
 • Efektywne preparaty enzymatyczne w tym enzym paszowy pochodzący z fermentacji powierzchniowej
  1. Udowodniona, powtarzalna skuteczność działania na powszechnie stosowane w Polsce surowce paszowe
  2. Stabilizuje procesy trawienne w trakcie zamiany surow­ców w mieszankach
  3. Lepsze przyrosty, mniejsze zużycie paszy na kg przy­rostu
  4. Poprawa statusu zdrowotnego jelit i obniżenie upadków

„Premiksy farmerskie” linii Global Max Energy zawierają kompleks substancji neutralizujących nadmiar wolnych rodników.

Nadmierne wytwarzanie przez organizm świń wolnych rodników prowadzi zazwyczaj do zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego, ale także do uszkodzeń wątroby, pogorszenia jakości mięsa oraz obniżenia przyrostów masy ciała zwierząt, jak i zakłócenia rozrodu świń. Wolne rodniki reagując z białkami, lipidami oraz z materiałem genetycznym komórek (DNA) powodują ich uszkodzenia.

Tworzeniu się nadmiernej ilości wolnych rodników sprzyja intensywna produkcja trzody chlewnej jak i niewłaściwe warunki utrzymania (nadmierne zagęszczenie, wysoka wilgotność, niedostateczna wymiana powietrza powiązana ze zbyt wysoką emisją amoniaku i siarkowodoru, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia). Czynnikiem predysponującym do nadmiernego wytwarzania wolnych rodników (stres oksydacyjny) są również złej jakości pasze, a zwłaszcza ziarno zbóż porażone mikotoksynami czy też skażone środkami ochrony roślin lub zawierające dużą ilość metali ciężkich.

W sytuacjach stresu oksydacyjnego ilość naturalnych przeciwutleniaczy wytwarzana przez zwierzę i pobierana z typowych dawek pokarmowych nie jest wystarczająca. Z tego względu konieczne jest uzupełnienie pasz o dodatek tego typu związków.

Skuteczną ochronę komórek organizmu przed wolnymi rodnikami zapewnia tylko współdziałanie wielu naturalnych przeciwutleniaczy jak witaminy E, A, C, pierwiastków niezbędnych do tworzenia enzymów antyoksydacyjnych jak peroksydaza glutationowa (Se), dysmutaza ponadtlenkowa (Mn, Cu, Zn), katalaza (Fe) oraz polifenole. W skład polifenoli wchodzi wiele związków, z których tylko niektóre są szczególnie efektywne w procesach antyoksydacyjnych.

W „premiksach farmerskich linii Global Max” zastosowano system kompleksowej ochrony trzody chlewnej przed stresem oksydacyjnym. System ten tworzą wprowadzone w zoptymalizowanej ilości witaminy E, A i C, mikroelementy w wysoce przyswajalnych formach (selen, mangan, miedź, cynk i żelazo) oraz związki o właściwościach przeciwutleniających wchodzące w skład preparatu Proviox 50. Wysoka efektywność preparatu Proviox 50 wynika ze starannego dobrania polifenoli pochodzących z pestek winogron i z cebuli są to kwercetyna, katechina, flawonole, procyjanidyny i antocyjanidyny. Związki te nie tylko usuwają wolne rodniki, ale także wykazują działanie przeciwzapalne (kwercetyna, katechina, procyjanidyny), antybakteryjne (kwercetyna, katechina, antocyjanidyny), przeciwnowotworowe (katechina, procyjanidyny), chroniące błonę komórkową przed procesem utleniania tłuszczy (katechina), indukujące

apoptozę – proces eliminacji zużytych i uszkodzonych komórek, które mogłyby być szkodliwe dla organizmu (antocyjanidyny).

W toku licznych badań udowodniono, że polifenole wchodzące w skład preparatu Proviox 50 mogą z powodzeniem zastępować witaminę E w funkcji eliminacji wolnych rodników. Uzyskane wyniki w chowie trzody chlewnej wykazały, że celowa jest częściowa substytucja witaminy E preparatem Proviox 50. Z tego względu zdecydowano się wyrażać aktywność polifenoli wchodzących w skład preparatu Proviox 50 w postaci ekwiwalentu witaminy E.

Premiksy farmerskie Global Max Energy zawierają zoptymalizowaną dawkę „LYSOFORTE BOOSTER DRY” tj. naturalnego bioemulgatora wspomagającego wchłanianie składników pokarmowych w tym szczególnie tłuszczów.

Zawarty w „premiksach farmerskich Global Max Energy” bioemulgator:

 • Zastępuje w 1 tonie mieszanki pełnoporcjowej 5 do 10 kg olejów roślinnych lub innych tłuszczów
 • Oparty jest o fosfolipidy, które wykazują powinowactwo zarówno do wody, jak i do tłuszczów. Dzięki temu fosfolipidy wspomagają „przenoszenie” składników pokarmowych przez błony biologiczne.
 • Zawiera hydrolizowaną lecytynę wzbogaconą w lizofosfatydylocholinę dzięki czemu:
  • wykazuje większe właściwości hydrofilne niż inne fosfolipidy (gdyż posiada tylko jedną resztę kwasu tłuszczowego w cząsteczce)
  • Wspomaga wchłanianie tłuszczów efektywniej niż inne fosfolipidy
  • Tworzy bardzo małe i stabilne kompleksy w przewodzie pokarmowym, które mogą łatwo dyfundować i być wchłaniane przez ścianę jelita cienkiego do krwioobiegu (tylko wchłonięte składniki pokarmowe mogą być wykorzystane przez zwierzęta)
  • Wolne kwasy tłuszczowe są lepiej wchłaniane
  • Wspomaga działanie soli kwasów żółciowych w procesie emulsyfikacji tłuszczów
 • Wpływa na zwiększenie przyrostów masy ciała prosiąt, warchlaków i tuczników
 • Powoduje zmniejszenie zużycia mieszanki na odchowanie tucznika
 • Wpływa na poprawę strawności tłuszczu i włókna

Umożliwia obniżenie kosztu wytwarzanej mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Parametry, skład, przykładowe receptury

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających

Składniki
 Jedn. miary
Starter
Grower/Finiszer
Składniki  Jedn. miary Starter Grower/Finiszer
Udział w paszy {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 4,0{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,0{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96}
Energia netto kcal 1880 2370
Energia metaboliczna MJ 10,92 13,77
Białko ogólne {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 20,0 20,0
Lizyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 11,00 12,50
Metionina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,50 3,00
Metionina z cystyną {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,50 3,00
Treonina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 5,50 5,00
Tryptofan {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,00
Walina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} N/A N/A
Lizyna strawna* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 11,00 12,50
Metionina strawna* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,50 3,00
Metionina z cystyną strawna* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,50 3,00
Treonina strawna* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 5,50 5,00
Tryptofan strawny* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,00
Walina strawna* {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} N/A N/A
Wapń {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 16,40 17,00
Fosfor {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,50 2,80
Fosfor strawny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 5,60 6,00
Sód {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 4,60 5,50
Chlor {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 10,00 11,00
Potas {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,30 0,20
Magnez {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,00 1,00
Witamina A j.m. 400000 260000
Witamina D3 j.m. 50000 66600
Dl-Alpha Tokoferol mg 1909 1909
Witamina E mg 2100 2100
Proviox 50-ekwiwalent witaminy E mg 1000 1000
Witamina E razem z Proviox 50 mg 3100 3100
Witamina K3 mg 125 160
Witamina B1 mg 160 60
Witamina B2 mg 160 40
Witamina B6 mg 120 120
Witamina B12 mcg 1000 1000
Witamina C mg 2500 3400
Kwas foliowy mg 25 20
Kwas pantotenowy mg 1500 1000
Kwas nikotynowy (Niacyna) mg 800 800
Biotyna mcg 4000 4000
Cholina mg 6500 5500
Betaina mg 5000 3000
Mangan mg 1500 1700
Cynk mg 3500 3900
Żelazo mg 3300 3900
Miedź mg 4000 720
Cobalt mg 17,0 24,0
Jod mg 36,0 48,0
Selen mg 11,0 15,0
Lysoforte Booster Dry-Bioemulgator mg 12500 16600
Przeciwutleniacz + +
Substancje zapachowo-smakowe + +
Preparat enzymatyczny + +
Fitaza + +
Glicyniany krystaliczne i drożdże selenowe + +
Zakwaszacze (konserwanty) + +

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych

Składniki
 Jedn. miary
Starter
20/25 – 35/45 kg
Grower Tuczniki
od 35/45 kg do 65 kg
Finiszer Tuczniki
od 65 kg do końca tuczu
Składniki  Jedn. miary Starter
20/25 – 35/45 kg
Grower Tuczniki
od 35/45 kg do 65 kg
Finiszer Tuczniki
od 65 kg do końca tuczu
Jęczmień-11,0{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 431 284 413 441 236 211 547 333 200
Pszenica-12,5{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 350 300 250 400 400 400 350 310 400
Kukurydza-9,0{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 200 150 150
Pszenżyto lub Żyto-10,0{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 100 200 241
Otręby pszenne-14,5{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 50 100
Poekstrakcyjna śruta sojowa-46,5{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 160 165 145 120 125 90 70 70 25
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa-33,5{7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} b.o. kg 30 60 100
Olej roślinny kg 13 5 16 5 5 5 5 9 6
Lonacid MAX (1017)* kg 5 5 5 3 3 3 2 2 2
LonoGut (461)** kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Starter Max ENERGY (8255) kg 40 40 40
Grower/Finiszer Max ENERGY (8256) kg 30 30 30 25 25 25
Energia netto kcal/kg 2340 2363 2340 2340 2360 2340 2344 2340 2340
Energia metaboliczna MJ/kg 13,60 13,73 13,60 13,60 13,71 13,60 13,62 13,60 13,60
Białko ogólne {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 17,3 17,1 17,2 16,0 16,0 16,0 14,1 14,1 14,6
Włókno surowe {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,3 2,9 3,5 3,3 3,0 3,3 3,5 3,5 3,6
Lizyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,20 1,19 1,20 1,03 1,04 1,03 0,85 0,85 0,86
Metionina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,39 0,40 0,40 0,33 0,33 0,34 0,29 0,29 0,31
Metionina z cystyną {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,71 0,71 0,72 0,63 0,64 0,66 0,57 0,58 0,63
Treonina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,79 0,80 0,80 0,67 0,68 0,69 0,58 0,58 0,61
Tryptofan {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,24 0,23 0,24 0,19 0,18 0,19 0,16 0,16 0,17
Izoleucyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,66 0,65 0,65 0,59 0,60 0,60 0,50 0,50 0,52
Walina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,78 0,78 0,78 0,72 0,72 0,73 0,64 0,64 0,66
Lizyna strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,08 1,08 1,08 0,94 0,94 0,93 0,76 0,76 0,75
Metionina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,36 0,37 0,37 0,30 0,31 0,31 0,26 0,27 0,29
Met+Cys strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,64 0,64 0,64 0,58 0,58 0,60 0,51 0,51 0,57
Treonina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,70 0,71 0,70 0,61 0,61 0,61 0,51 0,51 0,52
Tryptofan strawny*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,22 0,21 0,22 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,15
Izoleucyna strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,58 0,58 0,56 0,53 0,53 0,53 0,44 0,44 0,46
Walina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,67 0,67 0,67 0,62 0,62 0,62 0,54 0,53 0,56
Wapń {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,76 0,76 0,78 0,63 0,63 0,65 0,52 0,53 0,58
Fosfor ogólny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,54 0,53 0,55 0,47 0,49 0,50 0,44 0,49 0,49
Fosfor strawny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,36 0,35 0,36 0,31 0,31 0,31 0,27 0,27 0,27
Sód {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,20 0,20 0,21 0,18 0,18 0,19 0,16 0,16 0,16

 Wartość pokarmowa mieszanek

Składniki
 Jedn. miary
Starter
20/25 – 35/45 kg
Grower Tuczniki
od 35/45 kg do 65 kg
Finiszer Tuczniki
od 65 kg do końca tuczu
Składniki  Jedn. miary Starter
20/25 – 35/45 kg
Grower Tuczniki
od 35/45 kg do 65 kg
Finiszer Tuczniki
od 65 kg do końca tuczu
Energia netto kcal/kg 2340 2363 2340 2340 2360 2340 2344 2340 2340
Energia metaboliczna MJ/kg 13,60 13,73 13,60 13,60 13,71 13,60 13,62 13,60 13,60
Białko ogólne {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 17,3 17,1 17,2 16,0 16,0 16,0 14,1 14,1 14,6
Włókno surowe {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 3,3 2,9 3,5 3,3 3,0 3,3 3,5 3,5 3,6
Lizyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,20 1,19 1,20 1,03 1,04 1,03 0,85 0,85 0,86
Metionina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,39 0,40 0,40 0,33 0,33 0,34 0,29 0,29 0,31
Metionina z cystyną {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,71 0,71 0,72 0,63 0,64 0,66 0,57 0,58 0,63
Treonina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,79 0,80 0,80 0,67 0,68 0,69 0,58 0,58 0,61
Tryptofan {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,24 0,23 0,24 0,19 0,18 0,19 0,16 0,16 0,17
Izoleucyna {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,66 0,65 0,65 0,59 0,60 0,60 0,50 0,50 0,52
Walina {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,78 0,78 0,78 0,72 0,72 0,73 0,64 0,64 0,66
Lizyna strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 1,08 1,08 1,08 0,94 0,94 0,93 0,76 0,76 0,75
Metionina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,36 0,37 0,37 0,30 0,31 0,31 0,26 0,27 0,29
Met+Cys strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,64 0,64 0,64 0,58 0,58 0,60 0,51 0,51 0,57
Treonina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,70 0,71 0,70 0,61 0,61 0,61 0,51 0,51 0,52
Tryptofan strawny*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,22 0,21 0,22 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,15
Izoleucyna strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,58 0,58 0,56 0,53 0,53 0,53 0,44 0,44 0,46
Walina strawna*** {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,67 0,67 0,67 0,62 0,62 0,62 0,54 0,53 0,56
Wapń {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,76 0,76 0,78 0,63 0,63 0,65 0,52 0,53 0,58
Fosfor ogólny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,54 0,53 0,55 0,47 0,49 0,50 0,44 0,49 0,49
Fosfor strawny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,36 0,35 0,36 0,31 0,31 0,31 0,27 0,27 0,27
Sód {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 0,20 0,20 0,21 0,18 0,18 0,19 0,16 0,16 0,16

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się