Produkt

Acidosol

Płynny preparat zakwaszająco-konserwujący przeznaczony do wody dla trzody chlewnej.

Cechy i korzyści

 • 1

  Stabilizacja jakości wody pitnej

 • 2

  Higienizacja instalacji wodnych

 • 3

  Wzrost sprawności trawienia pasz

 • 4

  Wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt

 • 5

  Dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych, niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych

 • 6

  Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje

Acidosol jest przede wszystkim płynnym zakwaszaczem zapewniającym stabilizację oraz higienizację instalacji wodnych. Po dodaniu do wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów.

W stosowanych powszechnie systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu między innymi dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo-mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla patogenów.

Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia przepływu wody w poidłach. Nie mniej często dochodzi do zanieczyszczenia poideł miseczkowych i dzwonowych odchodami, w efekcie czego szybko dochodzi do infekcji bakteryjnych.

Większość bakterii patogennych, takich jak: Escherichia Coli, czy Salmonella rozwija się intensywnie w warunkach pH wynoszącego pomiędzy 6,0 a 8,0. Przy obniżeniu pH do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój tych patogenów zostaje zahamowany.

Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0.

Trzeba pamiętać, że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania Acidosolu może być nie zauważalny od razu po dodaniu do wody.

Z tych samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obniżania się pH wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z woda pitną efektywnie oddziałuje w przewodzie pokarmowym zwierząt prowadząc do poprawy trawienia pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory.

STOSOWANIE:

W zależności od pH wody pitnej 0,5 do 2,0 litra na 1000 litrów wody pitnej (0,5 do 2,0 ml/litr). Celem powinno być uzyskanie pH wody pitnej = 4,0 do 5,0. Preparat należy podawać do wody równolegle ze stosowaniem sypkich preparatów zakwaszająco konserwujących.

Nie należy podawać preparatu do wody w trakcie podawania leków lub szczepionek chyba, że jest to wyraźnie zalecane.

Parametry mieszanek paszowych

Zawartość podstawowych składników pokarmowych (w 1 kg)

Nazwa składnika pokarmowego
Jedn. miary
Deklarowany poziom
Nazwa składnika pokarmowego Jedn. miary Deklarowany poziom
Energia netto dla świń Kcal 1 056
Energia metaboliczna dla świń MJ 5,97
Fosfor ogólny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 8,54
Fosfor strawny {7d4793d2bd018dc82c5c7a7b84517822a893bd217db551fcfcc161c7f12edd96} 8,30

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Masz pytania?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

skontaktuj się