Czym jest zrównoważone żywienie zwierząt?

Jako globalny lider żywienia zwierząt, odgrywamy ważną rolę w systemie żywnościowym. Zapewnienie prawidłowego działania tego systemu teraz i w przyszłości będzie wymagało innowacyjnego myślenia w wielu wymiarach. Będzie ono obejmować między innymi środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty związane z rolnictwem. Ponieważ wszystkie te czynniki wymagają kompromisów, naszym zdaniem należy zadbać o otwarty dialog mający na celu znalezienie najbardziej zrównoważonych rozwiązań.

Chcemy również zwiększyć transparentność łańcucha dostaw. Chcemy, aby konsumenci lepiej rozumieli sposób wytwarzania żywności, hodowli i traktowania zwierząt, i mieli pewność, że wybierają produkty, jakich poszukują. Wierzymy, że nasza praca pomaga stworzyć jasną przyszłość, niezależnie od tego, czy zajmujemy się produkcją rolniczą, innowacyjnymi produktami i technologiami, czy też dbamy o dobrobyt ludzi i zwierząt.

Wszystkie nasze wysiłki wspierają Cargill w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy działania w miejscach, gdzie możemy zrobić najwięcej, zarówno w zakresie wykorzystania terenów, zasobów wody, zmian klimatu, jak i pracy rolników. Powyższe obejmuje określone aspekty czterech obszarów działalności korporacyjnej spółki, które są najbardziej związane z działalnością w zakresie żywienia.