Gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa naszych produktów jest wdrożony system zarządzania jakością, który spełnia wymogi normy ISO 9001: 2015 i systemu HACCP. Zasady opisane w normie ISO 9001:2015 stosujemy w pełnym zakresie naszej działalności, czyli w trakcie projektowania technologii wytwarzania, produkcji i w obrocie środkami żywienia zwierząt.

Dzięki stałemu doskonaleniu nasz system zarządzania jakością zapewnia pełną kontrolę nad procesami, co pozwala nam oferować wyroby o najwyższej jakości.

System HACCP umożliwia natomiast zabezpieczenie, kontrolę i monitorowanie jakości oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń, począwszy od dostawy surowców, aż do dystrybucji wyrobów gotowych.

Najwyższe europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, zostały potwierdzone przez uzyskanie certyfikatu GMP+, dla wytwarzanych  przez nas premiksów i mieszanek paszowych . GMP+ to innowacyjny system zarządzania jakością. Dla nas tym bardziej cenny, ponieważ opracowany został specjalnie dla producentów ogniw łańcucha paszowego.